Especialitats

En aquesta categoria hem volgut agrupar productes com els pots de conserva, els taps de suro amb diferents acabats, els porrons i càntirs i la resta d'envasos, principalment  les ampolles. Fa anys que venem aquests productes i són una de les nostres especialitats.