Política de privadesa

De conformitat amb el que estableix la legalitat vigent ( RGPD Reglament UE 2016/679 i llei orgànica 15/99 )de Protecció de dades de caràcter personal, CASA SABATÉ, l'informa que les seves dades personals i altres dades facilitades al navegar pel nostre lloc web, seran incloses en un fitxer per al seu tractament, propietat de CASA SABATÉ.

El Responsable del tractament és CASA SABATÉ amb NIF:39266418-J i adreça: Ctra. de Vic, 34 bx - 08241 MANRESA.

La finalitat del tractament de dades és estrictament comercial. Al realitzar la compra, l'usuari haurà de donar el consentiment explícit pel tractament d'aquestes dades.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de l'usuari del lloc web, que pot ser revocat en qualsevol moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

Les categories de les dades que disposem de la persona interessada són: Nom, cognoms, adreça postal, telèfon i e-mail.

Les dades només seran accessibles a les persones i departaments de CASA SABATÉ que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Les dades dels usuaris, no seran comunicades a terceres persones sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

CASA SABATÉ, es compromet a mantenir el secret i la seguretat d'aquest fitxer, cumplint totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'usuari està obligat a facilitar informació verídica i real.

L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat d'aquestes dades adreçant-se a CASA SABATÉ per escrit o mitjantçant un correu electrònic a josep@casasabate.cat aportant una còpia de document identificatiu.

La persona interessada podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

Aquest lloc web fa servir tecnologia de etracker ( www.etracker.com) per recollir dades de comportament dels usuaris. Aquestes dades es recullen de forma anònima amb finalitats de marketing i optimització. Totes les dades dels usuaris es guarden amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d'ús. Es poden fer servir cookies per recollir i guardar aquestes dades, però les dades no es poden identificar personalment. Les dades no s'utilitzaran per identificar un usuari personalment i no s'afegiran a cap dada personal.

Aquest lloc web utilitza Google Analytics per elaborar estadístiques i informes.

Feu clic aquí per desactivar el seguiment del Google Analytics.